Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot. (Kölcsey Ferenc)

A Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola bemutatása

 

A felnövekvő ifjúság nevelése-oktatása és Kölcse nagyközség története évszázadok óta szoros kapcsolatban áll. Pálosrendi szerzetesek minden bizonnyal már a középkorban tanítottak a településen - elsődlegesen a nemesi ifjak körében.

 

Az oktatás-nevelés területén - ezt követően - még több mint 500 éven át az egyházi iskoláké volt az egyedüli szerep. A XIX. század végén és a múlt század első felében Kölcse községben 3 egyházi felekezet egy-egy önálló iskolát működtetett.

 

Ezek az elemi iskolák képezték az alapját az 1948-ban létrehozott Állami Általános Iskolának Kölcsében. Így az 1950-es, 60-as, de még a 70-es évek döntő részében is ezekben a volt egyházi épületekben és egy szintén államosított épületben, az úgynevezett központi iskolában folyt a tanítás oly módon, hogy előbb a szomszédos Sonkád, majd Fülesd települések felső tagozatos gyermekei is ide jártak. Ez változott meg azzal, hogy 1978-ban átadták az új építésű 8 tantermes általános iskolát. Így már lehetőség nyílt arra, hogy a két szomszédos település valamennyi általános iskolás korú gyermeke Kölcsében tanuljon.

 

A régi központi iskola épületére ugyan még egészen 2000-ig szükség volt, de az új iskola nyolc tanterme, szaktantermei, könyvtára, tornaterme és iskolai konyhája alapvetően javította a színvonalas nevelő-oktató munka infrastruktúrális feltételeit.

 

Nagy szervezeti átalakulást jelentett, hogy 1993-ban a fenntartó önkormányzatok társulása Kölcse nagyközség általános iskoláját, óvodáját, művelődési házát és községi könyvtárát az újonnan létrehozott általános művelődési központba vonta össze.

 

Fenntartói jóváhagyással ez az intézmény vette fel 1998-ban Kölcsey Ferenc nevét.

 

A Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központhoz hozzácsatolták Sonkád és Fülesd községek - addig önállóan működő - óvodáit is.

 

Ez a szervezeti forma 2013. január 1-ig az általános iskola állami fenntartásba vételének napjáig létezett.

 

2000-ben egy pályázat keretében sikerült 4 új tanteremmel gyarapítani az iskolát. Ennek eredményeként elértük, hogy immár egy telephelyen, egy épületben végezhessük feladatunkat.

 

Az utóbbi évtizedek legnagyobb infrastruktúrális fejlesztésünket 2009. és 2010. évben tudtuk megvalósítani. A döntően EU-s forrásból támogatott projekttel az iskola épületet szinte teljes mértékben sikerült felújítani, korszerűsíteni. Az épülethez csatlakoztatva, új részként egy közel 600 négyzetméteres tornatermet is birtokba vehettünk. Emellett 5 szaktanterem kialakítására és teljes bútorzatcserére is sor került a projektvégrehajtás kapcsán.

 

Tanulólétszámunk alakulása az országos tendenciákat ismerő személyek számára nem meglepő. Míg az 1980-as években Kölcse, Sonkád és Fülesd települések általános iskolás korú gyermekei 380 körüli létszámot biztosítottak iskolánkban, addig jelenleg, 2017-ben 225 fő tanulónk van.

 

Természetesen a nevelőtestület létszáma követi a tanulói létszám alakulását. Húsz-harminc évvel ezelőtt még közel 30 fős tantestülettel bírt iskolánk, a jelenlegi tanulólétszám 20-22 fős nevelőtestület foglalkoztatását teszi lehetővé.

 

Az utóbbi 10 évben intézményünk számos EU-s projektet valósított meg, vagy vett abban részt eredményesen. Ezek a programok - az infrastrutúra fejlesztése mellett - a szociális hátrányok csökkentésére, a tehetséges gyerekek felismerésére és fejlesztésére, valamint széleskörű ismeretbővítésre irányultak elsősorban.

 

Általános iskolánk munkáját több mint 15 éve anyagilag is támogatja az Eszteró Alapítvány a Kölcsei Iskola Gyermekeiért nevű civil szervezet. Hatékonyságát jól jelzi, hogy a megvalósított EU-s projekten kívül is évek alatt közel 4 millió forinttal támogatta az iskola rendezvényeit vagy éppen az elismerésre méltó tanulói teljesítményeket. Természetesen alapítványunk eredményes működése érdekében a jövőben is örömmel veszünk adományokat, felajánlásokat és az SZJA 1%-át.

 

Intézményünk fenntartója 2017. január 1. naptól a Mátészalkai Tankerületi Központ.

 

Iskolánk 2012 óta Regisztrált Tehetségpont, 2016. január elseje óta Ökoiskola. Ennek szellemében nagy figyelmet fordítunk tanulóink környezettudatos szemléletének kialakítására, lakókörnyezetünk természeti értékeinek megbecsülésére. Országos kompetenciamérési eredményeink átlaga a hozzánk hasonló települések átlagához képest magasabb. Eredményeink matematika kompetencia területén megközelítik az országos átlagot, egy-egy évfolyam esetében meg is haladják azt. Pedagógiai programunk célrendszere a továbbhaladáshoz, a sikeres középiskolai továbbtanuláshoz szükséges ismeretek elsajátítását, a pozitív erkölcsi normák, emberi értékek kialakítását, az egyéni képességek messzemenő fejlesztését kiemelt területként kezeli. Nevelőtestületünk elkötelezett mind a hátrányos helyzetű gyermkeink részére történő esélyteremtés, mind a tehetséges tanulóink fejlesztése, támogatása iránt. Törekvésünk azonban csak akkor lehet teljes mértékben sikeres, ha a nevelők, a tanulók és a szülők közös akarattal, a fent leírt célok elérése érdekében, együttműködnek és törekednek a minél jobb eredményre.

 

facebook.jpg

 
 

 

 


 


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 36
Tegnapi: 12
Heti: 120
Havi: 348
Össz.: 64 160

Látogatottság növelés
Oldal: Kezdőoldal-Bemutatkozás
Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola - © 2008 - 2024 - kolcseiskola.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »